دانلود آهنگ جدید فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) در مورد ودیعه

فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره)ودیعه چیست؟سؤال: 1 – وديعه يعنى چه؟
جواب: وديعه يعنى گذاشتن مال، نزد غير، تا آن را براى مالكش حفظ كند و صاحب مال را مودع و آن غير را ودعى و مستودع گويند
ودیعه چیست؟سؤال: 1 – وديعه يعنى چه؟
جواب: وديعه يعنى گذاشتن مال، نزد غير، تا آن را براى مالكش حفظ كند و صاحب مال را مودع و آن غير را ودعى و مستودع گويند

درباره akram